Potřeba aktualizovat strategii a připravit se na další rozvoj

Jaká bývá situace na počátku?

 • Akcionář není spokojen s rozvojem firmy a výhledem na příští roky
 • Firmě se zatím daří, je silně závislá na jednom velkém zákazníkovi a hrozí ji ztráta 30 až 50% tržeb
 • Nově jmenovaný generální ředitel potřebuje předložit představenstvu smysluplnou strategii rozvoje

Jaké bývá řešení a jaké metody i2M používá?

 • Důkladná analýza výchozí situace – finanční analýza, stanovení skutečné ziskovosti produktů a služeb, analýza strategie konkurentů, analýza hodnot zákazníků, akční SWOT analýza, analýza podnikatelského portfolia
 • Scénáře vývoje vnějšího podnikatelského prostředí – zavedení řízení současnosti z budoucnosti, momenty vyžadující podnikatelskou akci a možné strategické odezvy
 • Nákladový procesní model a rozbor všech vnějších i vnitřních zdrojů
 • Definice alternativních strategií, vyhodnocení efektů strategií- ekonometrické modely, stanovení investiční náročnosti, definice kořenů konkurenčních výhod- klíčových způsobilostí, stanovení cílů v rozvoji procesů, stanovení počtu pracovníků jednotlivých profesí
 • Ocenění rizik a výběr nosné strategie – strategický AWACS, systém předstihového strategického rozhodování
 • Definice priorit rozvoje – strategický rámec rozvoje, akční plán realizace strategie
 • Založení a podpora řízení klíčových rozvojových projektů – zavedení inovačního procesu, systému zvyšování výkonnosti procesů, rozvoje firemní kultury, realizace marketingových strategií při získání nových trhů a nových zákazníků, případná podpora při tvorbě aliancí a fúzí

Jaký je konkrétní výstup?

 • Kompetentně zpracovaná strategie rozvoje firmy
 • Byznys plán pro současné a perspektivní segmenty
 • Investiční plán pro banky otestovaný strategickými scénáři
 • Definice klíčových způsobilostí- kořenů konkurenčních výhod
 • Dokument Priority rozvoje na příští 2 až 3 roky s jasně stanovenými kritérii pro dílčí strategické cíle s milníky
 • Cíle rozvoje jednotlivých procesů se stanovením cílového počtu pracovníků a zvýšení jejich efektivity

Reference

Strategie jejíž realizace přinesla mnohonásobné zvýšení tržeb a zisku. (Původně ŽDB Dvojkolí.)

Efektem strategie bylo zvýšení přínosů během 4 let o 80 mil. Kč, které budou mít trvalý dopad do snížení dotací od Magistrátu města Plzně

Definování cesty, jakou lze nahradit výpadek 50 mil.EUR v ročních tržbách během 4 let.

Řešíte jiný problém?

Podívejte se na naše postupy také v jiných situacích, nebo nás přímo kontaktujte.

i2m
i2M, s. r. o.
Náves Svobody 29
779 00 Olomouc

IČ: 61504807
DIČ: CZ61504807

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 54911

Vyplněné osobní údaje budou zpracovány firmou i2M, s. r. o. za účelem zodpovězení Vašeho dotazu a budou uchovány pouze po dobu nezbytnou pro komunikaci. Prohlášení o osobních údajích

Omlouváme se, ale nepodařilo se nám odeslat Vaši zprávu.
Vždy nás ale můžete kontaktovat na emailu info@i2m.cz.