Tréninky a kurzy na míru

Za dobu své existence jsme realizovali stovky různých kurzů. Většinou šlo o kurzy realizované jako součást manažerského poradenství. Kurzy tak upravujeme zákazníkům na míru, přesně dle byznysového zadání.

Z výčtu realizovaných kurzů níže se můžete inspirovat pro svou potřebu. Pokud vás některý zaujme, budeme rádi, když se ozvete a budeme moct probrat, v čem by daný kurz mohl pomoci právě vám. Pokud zde nenaleznete vhodný kurz, kontaktujte nás a domluvíme se na individuálním návrhu.

Úvod do metod průmyslového inženýrství

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí nalézat cestu ke zlepšování firemních procesů, jak vyrábět jednodušeji, rychleji, kvalitněji a levněji, s využitím metod průmyslového inženýrství.

Základní témata: Eliminace plýtvání, metody: 5S, SMED, KAIZEN, POKA YOKE atd, Jaké nástroje vybrat a jak začít

Štíhlá firma

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří si chtějí objasnit pohledy na procesy a efektivitu jejich provádění v klíčových segmentech fungování firmy

Základní témata: Štíhlost firmy, štíhlá výroba, štíhlá logistika, štíhlá administrativa, štíhlý vývoj

Nástroje štíhlé výroby Lean Toolbox

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí získat přehled o základních technikách a nástrojích filozofie štíhlé výroby

Základní témata: Přehled nástrojů Lean – 5S, TPM, SMED…; Jak nástroje z LEAN Toolboxu začít používat; Jak nástroje pro daný problém vybrat?; Jak začít?

Štíhlé pracoviště

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit techniky a postupy k vytvoření štíhlého pracoviště.

Základní témata: 5S – postup zavedení na pracovišti, Value Stream Mapping (VSM) – mapování toku hodnot, analýza a měření práce, vizualizace na pracovišti

Efektivita zařízení – OEE, CEZ

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí objasnit způsob výpočtu celkové efektivity zařízení a umožnit tak pravidelný monitoring, sledování trendů a průběžné zlepšování efektivity výroby.

Základní témata: Terminologie, kategorie ztrát, kalkulace OEE, příklad kalkulace OEE, porovnání výkonnosti firem

Analýza a měření práce

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří se chtějí naučit popsat a číselně sumarizovat současný stav pracoviště, umožnit tak vyhodnocení a zvolit nejvhodnější nástroje a praktiky k zlepšení procesu. Porovnání metodiky MOST, REFA apod.

Základní témata: Mapování plýtvání, Procesní analýza, Snímek pracovního dne, Trénink metodiky MOST, praktické ukázky

Změny na výrobním zařízení – SMED

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí objasnit techniky a postupy pro snížení ztrátových časů při přeseřizování strojního zařízení na výrobu jiného produktu

Základní témata: SMED (Single Minute Exchange of Dies) - úvod, metodika a příklad implementace, výměna zkušeností

Údržba strojů a zařízení – TPM

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí zvyšovat využití strojních zařízení eliminací poruch, zamezení nekvalitní produkce a všech dalších ztrát na těchto zařízeních.

Základní témata: Principy TPM - osm pilířů, preventivní a prediktivní údržby, prevence údržby ve stadiu konstrukce stroje, autonomní údržby

Moderní metody výroby a štíhlá logistika

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří si uvědomují, že o přežití firmy dnes rozhoduje synchronizace procesů, štíhlá logistika a schopnost přizpůsobovat se rychlým změnám sortimentu dle představ zákazníků.

Základní témata: OPF (One Piece Flow), Heijunka – nivelizace výroby, synchronizace výroby, plynulé toky, PULL (Kanban) systémy

Metody zlepšování – KAIZEN, DMAIC

Kurz je určen pro ty zájemce, kteří chtějí pochopit principy neustálého zlepšování procesů a činností v jeho individuální i skupinové podobě

Základní témata: Neustálé zlepšování (Kaizen), Individuální zlepšování - systém zlepšovacích návrhů, SKupinové zlepšování, Řešení projektů (DMAIC), nástroje pro etapy DMAIC

Inovace výrobků a služeb

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí objasnit základní principy, jakým způsobem lze provádět inovace produktů

Základní témata: Proč inovace produktu?; Know how pro inovaci, inovační principy, subjekty a objekty inovace produktu, případová studie inovace produktu

Inovace modelu podnikání

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí objasnit základní principy, jakým způsobem lze provádět inovace modelu podnikání

Základní témata: Změny, důsledky a problémy současných firem; Subjekty a předmět inovace, požadavky na invoaci a její přínosy, Inovace podnikatelského modelu v prostoru a čase; Jak inovovat podnikatelský model?

Definice úspor při inovaci výrobků a služeb

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí objasnit základní principy, jakým způsobem lze definovat úspory při inovaci výrobků a služeb

Základní témata: Subjekty snižování nákladů produktů a služeb; Předmět inovace produktu pro úspory; Požadavky na snižování nákladů na inovaci produktů a služeb; Přínosy snižování nákladů na produkty a služby; Snižování nákladů na produkt inovacemi v prostoru; Snižování nákladů na produktu v čase; Způsoby snižování nákladů na produkt inovací; Způsoby návrhů nových řešení

Definice úspor při inovaci procesů

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí objasnit základní principy, jakým způsobem lze definovat úspory při inovaci procesů

Základní témata: Proč inovace procesů?; Co je proces a co je inovace procesů?; Požadavky na inovaci procesů; Kde inovovat proces?; Kdy inovovat proces – časový pohled; Jak inovovat procesy – základní principy; Value stream mapping; Metoda Mapa plýtvání; Analýza a měření práce; Metoda Ergonomie; Štíhlé výrobní buňky a tok jednoho kusu; Metoda SMED

Strategie a strategické řízení ve firmě – základní otázky

Kurz je určen pro manažery, majitele firem, vedoucí pracovníky, specialisty, nástupce, techniky připravující se na řídící funkce a všechny pracovníky, kteří se podílejí na tvorbě strategie, její aktualizaci a realizaci

Základní témata: Kdy a proč tvořit a aktualizovat strategii? Co vede firmy k tvorbě nebo aktualizaci strategie, jaký je bývá účel? Konkurenční výhoda, klíčové způsobilosti firmy - kořeny konkurenční výhody. Význam sebepojetí firmy.

Strategie a strategické řízení ve firmě – základy strategické analýzy

Kurz je určen pro manažery, majitele firem, vedoucí pracovníky, specialisty, nástupce, techniky připravující se na řídící funkce a všechny pracovníky, kteří se podílejí na tvorbě strategie, její aktualizaci a realizaci

Základní témata: Proč je důležité vědět „Kdo jsem a kde jsem?“; Finanční výkazy, jak je číst a na co si dát pozor; Definice a charakteristiky základních oborů podnikání; Vývoj vnějšího podnikatelského prostředí- určující faktor pro úspěšnost strategie; Analýza potenciálu a strategií konkurentů; Scénáře vývoje vnějších podnikatelského prostředí – základní koncepty; Zdroje pro tvorbu strategií a modelů podnikání; Strategické varianty a podnikatelské modely; Podnikatelský model, struktura a přístupy k jeho tvorbě

Nastavení optimální struktury procesů

Kurz je určen pro procesní inženýry, manažery, majitele firem, vedoucí pracovníky, specialisty, nástupce, techniky připravující se na řídící funkce a všechny pracovníky, kteří se podílejí na realizaci strategie a optimalizaci procesů.

Základní témata: Procesní pohled na firmu; Tvorba hodnoty pro zákazníky-co zákazníci očekávají; Výzvy pro procesní řízení - jaká řešení dávají smysl; Cíle a ambice změn – podpora budování klíčových způsobilostí; Principy procesního řízení – procesní desatero; Struktura procesů; Co je proces; Jaké procesy potřebujeme; Jak jednoduše popsat proces

Zvyšování výkonnosti procesů

Kurz je určen pro procesní inženýry, manažery, majitele firem, vedoucí pracovníky, specialisty, nástupce, techniky připravující se na řídící funkce a všechny pracovníky, kteří se podílejí na realizaci strategie a optimalizaci procesů.

Základní témata: Principy měření výkonnosti procesů; Jak měřit výkonnost procesů; Inovace a zlepšování procesů; Inspirace pro zlepšení – benchmarking; Analýza příčin nízké výkonnosti procesů; Základní metody inovace procesů; Systémy řízení výkonnosti procesů; Principy na výkon orientované firemní kultury; Základní prvky systému řízení výkonnosti procesů

Měření výkonnosti procesů

Kurz je určen pro vrcholový i stření management, procesní inženýry, vedoucí pracovníky, majitele firem, specialisty, nástupce, techniky připravující se na řídící funkce a všechny pracovníky, kteří se podílejí na realizaci strategie, optimalizaci procesů a formování i provozování manažerského informačního systému

Základní témata: Principy měření výkonnosti procesů; Jak měřit výkonnost procesů; Náklady; Kvalita; Čas; Jak správně volit kriteria; Příklady kritérií pro různé druhy procesů; Analýza příčin nízké výkonnosti procesů; Základní metody inovace procesů; Systémy řízení výkonnosti procesů; Klíčová role vlastníků procesů; Principy na výkon orientované firemní kultury

Controlling a reporting ve firmách

Kurz je určen pro vrcholový i stření management, procesní inženýry, vedoucí pracovníky, majitele firem, specialisty, nástupce, techniky připravující se na řídící funkce a všechny pracovníky, kteří se podílejí na realizaci strategie, optimalizaci procesů a formování i provozování manažerského informačního systému

Základní témata: Rozvaha, výsledovka a cash-flow – zdroj ekonomicko-finančních informací o firmě; Rozvaha; Výsledovka; Cash Flow; Reporting; Cíle a formy; Druhy reportingu; Controlling ve firmě a vazba reportingu na controlling; Nákladový controlling; Controlling v ekonomickém informačním systému podniku; Manažerské výsledovky; Jak vytvořit manažerskou výsledovku

Nevybrali jste si z nabídky nabízených kurzů? Zeptejte se nás na kurz na míru.

i2m
i2M, s. r. o.
Náves Svobody 29
779 00 Olomouc

IČ: 61504807
DIČ: CZ61504807

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 54911

Vyplněné osobní údaje budou zpracovány firmou i2M, s. r. o. za účelem zodpovězení Vašeho dotazu a budou uchovány pouze po dobu nezbytnou pro komunikaci. Prohlášení o osobních údajích

Omlouváme se, ale nepodařilo se nám odeslat Vaši zprávu.
Vždy nás ale můžete kontaktovat na emailu info@i2m.cz.