PRO VÝROBA Tour 2014

Jde o zcela mimořádnou a velmi praktickou  akci, která navazuje na úspěšné projekty PRO VÝROBA Tour 2013  a LEAN SIX SIGMA Tour 2012, které jsme pořádali v minulosti.

Podařilo se nám sestavit 5 velmi zajímavých příběhů firem jako je Miele v Uničově, Brush Sem v Plzni, Papcel v Litovli, PWO ve Valašském Meziříčí a Doosan Bobcat v Dobříši.

Budeme mít jedinečnou možnost konfrontovat ověřené  know-how z oblasti řízení a organizace výroby s praktickou zkušeností přímo v prostředí řady špičkových firem.

Etapy budou mít velmi podobnou formu. Začneme vždy čtvrtečním obědem. Po úvodní prezentaci know-how k řešenému tématu dané etapy, budou pokračovat vystoupení manažerů a specialistů partnerské firmy s konkrétními ukázkami aplikací metod přímo v provozech firmy. Večerní raut a setkání se zástupci navštívených firem i s ostatními  účastníky bude ideálním místem pro získání zkušeností a nových kontaktů.Druhý den, po krátkém doplnění a shrnutí, proběhne řešením vlastních témat a projektů, které si přinesou sami účastníci a to za podpory lídrů programu, manažerů navštívených firem a zkušených lektorů/poradců .

Zobrazit více
Účastnický poplatek

Za jednu vybranou etapu
15 800 Kč

Celá PRO VÝROBA Tour
51 900 Kč

Výrazné slevy

V případě přihlášky na více etap, nebo více účastníků z jedné organizace poskytujeme výrazné slevy.

Pro bližší informace se obraťte na garanta programu.

Garant programu

Antonín Krejčí

tel.:+420731475399
email.:krejci@i2m.cz

Lídři programu

Průvodci PRO VÝROBA Tour

Roman Kyncl

Vystudoval Fakultu strojní VUT Brno. Od roku 1993 pracoval v různých funkcích v automobilovém průmyslu: Daewoo Avia, ATP Praha, TRCZ Lovosice. Aktuálně působí u výrobce generátorů BRUSH SEM Plzeň ve funkci Quality Assurance Director. Externě učil na UJEP logistiku a lean procesy, školí TPS, Lean, TPM, plánování výroby kanban systémem.

Petr Vodák

Ředitel společnosti Miele technika s.r.o., vystudoval Vysoké učení technické v Brně. S prvními myšlenkami štíhlé výroby se seznámil ve společnosti Mann+Hummel, kde působil jako technolog a později vedoucí výroby. V roce 2003 byl u počátku rozvoje projektového plánu a výstavby nového závodu Miele v Uničově, kde působí od začátku na pozici ředitele závodu.

Pavel Talanda

Je vedoucí oddělení procesního inženýrství ve společnosti Miele Technika s.r.o. Spolupodílel se na definování „Miele Production System“ v rámci koncernu Miele, kde buduje stěžejní prvky – Nivelizace (vyhlazení výrobních dávek) a tahové systémy ať už ve výrobním závodě v Uničově, či v rámci koncernu Miele nebo dále k dodavatelům.

Petr Kavalíř

Jako výkonný ředitel přední české poradenské společnosti vedl více než deset let projekty zaměřené na hodnocení rizika selhání v pracovním chování a obchodním jednání, na analýzu a rozvoj firemní kultury a procesy corporate governance. Vedl řadu projektů rozvoje firemní kultury zaměřených na zvýšení výkonnosti a snížení ztrát. Své bohaté mezinárodní zkušenosti nyní zúročuje ve výzkumném centru Nové technologie při ZČU.

Petr Prokop

Výrobní ředitel společnosti BRUSH SEM s.r.o., vystudoval ČVUT, fakultu strojní v Praze. Začínal na pozici technologa a následně přešel do výrobních pozic, kde má více než 15-ti leté zkušenosti z firem pracujících v leteckém a automobilovém průmyslu. S prvními myšlenkami štíhlé výroby se seznámil ve společnosti Valeo.

Zdeněk Beneš

Je ve společnosti BRUSH SEM s.r.o. zodpovědný za trvalé zlepšování procesů. Pod jeho vedením byly výrobních prostory montáže přeměněny na “Excelentní montáž”, což znamenalo nejen úsporu zaměstnanců, ale i navýšení výrobní plochy o 40%. Měsíčně bývá ve firmě dokončeno kolem 80 akcí zlepšení procesů.

David Dostál

Generální ředitel společnosti PAPCEL, a.s., vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě, obor Marketing a obchod. Od roku 1998 působí jako generální ředitel společnosti PAPCEL, a.s. Zastával řadu významných funkcí ve firmách v ČR i v zahraničí, byl například předsedou představenstva celulózo-papírenského kombinátu Krško ve Slovinsku. Je předsedou dozorčí rady společnosti Angren Pack, největší papírny a kartonážky ve střední Asii.

Pavel Čech

Špičkový projektový manažer a lektor projektového řízení s rozsáhlou praxí na projektech všech velikostí a typů pro nadnárodní společnosti, soukromý sektor i statní správu. Řídil projekty marketingových akcí, implementací informačních systémů, fúzí velkých společností, redislokací, vzniku finančních institucí apod. Partner společnosti zabývající se praktickým nasazením a využitím projektového a procesního řízení.

Vít Valíček

Absolvoval Technickou univerzitu Ilmenau v SRN a studium MBA v Praze. Je spoluzakladatelem a dlouholetým implementátorem Výrobního systému ŠKODA AUTO a.s. Od roku 2009 je předsedou představenstva společnosti PWO Czech Republic, a.s. Valašské Meziříčí. Tato firma je dodavatelem lisovacích nástrojů a sériových komponentů pro automobilový průmysl. Úspěšně adaptuje filozofií a principy štíhlé výroby pro potřeby štředně velké firmy.

Ladislav Sobčák

Procesní specialistou a Lean manažerem ve společnosti PWO Czech Republic, a. s.V rámci předchozího působení ve společnosti Continental Automotive System absolvoval Lean Manufacturing Customized Program pod záštitou Jeffrey K. Likera v USA. Je specialistou v oblasti 5S, TPM a Quick Changeover v Lean Managementu PWO a věnuje se rovněž podpoře v sesterské společnosti v Mexiku se zaměřením na zeštíhlení procesů výroby s cílem zvýšení výrobní kapacity a finančního přínosu firmy.

Peter Debnár

Vystudoval Žilinskou univerzitu na katedře průmyslového inženýrství . Na Fachhochschule Ulm získal titul MEng. v oboru průmyslové inženýrství a logistika. Svou profesní kariéru započal roku 2003 jako konzultant, který se zaměřoval hlavně na projekty s cílem zvýšit produktivitu a inovační potenciál různých firem. Byl spoluzakladatelem a ředitelem poradenské firmy API. Pracoval pro firmy jako Škoda Auto, Volkswagen Slovakia, Siemens, Witte Nejdek, GRUND a mnoho jiných. V roce 2006 se stal konzultantem firmy Bobcat pro projekty a aktivity související se zlepšováním procesů ve výrobě. Tato spolupráce pokračovala do roku 2012, kdy mu společnost nabídla pozici TQM manažera. Od konce roku 2013 zde působí ve funkci ředitele pro výrobu a TQM organizaci.

i2m
i2M, s. r. o.
Náves Svobody 29
779 00 Olomouc

IČ: 61504807
DIČ: CZ61504807

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 54911

Vyplněné osobní údaje budou zpracovány firmou i2M, s. r. o. za účelem zodpovězení Vašeho dotazu a budou uchovány pouze po dobu nezbytnou pro komunikaci. Prohlášení o osobních údajích

Omlouváme se, ale nepodařilo se nám odeslat Vaši zprávu.
Vždy nás ale můžete kontaktovat na emailu info@i2m.cz.