PRO VÝROBA Tour 2015

Jde o zcela mimořádnou a velmi praktickou akci, která navazuje na tři ročníky mimořádně zajímavých cest za inspirací a zkušenostmi špičkových výrobních firem prověřených praxí. 

S hrdostí můžeme konstatovat, že se nám i letos podařilo sestavit 5 velmi zajímavých příběhů firem s tématy, která se neopakují a jsou svým pojetím v PRO VÝROBA Tour nová.

Můžete se těšit na zodpovězení otázky, jak získávat a využívat data pro rozvoj řízení výroby a motivační systém, ve firmě Meopta-Optika nebo se dozvědět o inovaci výrobního systému, která může být velkou inspirací pro řadu dalších oborů ve firmě ECCO Slovakia. Můžete také zjistit více o tom, jak je třeba propojit nadprůměrné výkony v řadě disciplín, aby výsledek byl špičkový, návštěvou firmy Nedcon nebo o cestě k vysoké efektivitě přes rozvoj lidí, ….aneb, když ženy řídí strojařskou firmu, jak tomu je ve firmě Hestego. Nakonec se můžete nechat inspirovat netradičním způsobem uplatnění metod průmyslového inženýrství při zásadním zvyšování výkonnosti firmy v podniku Ardagh Skřivany.

Etapy budou mít velmi podobnou osvědčenou formu. Začneme vždy čtvrtečním obědem. Po úvodní prezentaci know-how k řešenému tématu dané etapy, budou pokračovat vystoupení manažerů a specialistů partnerské firmy s konkrétními ukázkami aplikací metod přímo v provozech firmy. Večerní raut a setkání se zástupci navštívených firem i s ostatními  účastníky bude ideálním místem pro získání zkušeností a nových kontaktů. Druhý den, po krátkém doplnění a shrnutí, proběhnou prezentace dalších konkrétních projektů a  řešením vlastních témat, která si přinesou sami účastníci.

Zobrazit více
Účastnický poplatek

Za jednu vybranou etapu
15 800 Kč

Celá PRO VÝROBA Tour
51 900 Kč

Výrazné slevy

V případě přihlášky na více etap, nebo více účastníků z jedné organizace poskytujeme výrazné slevy.

Pro bližší informace se obraťte na garanta programu.

Garant programu

Ing. Antonín Krejčí

tel.:+420 602 745 712
email.:krejci@i2m.cz

Lídři programu

Průvodci PRO VÝROBA Tour

Vlastimil CECH

Šéf operativy ve společnosti MEOPTA - Optika, s.r.o., kde je odpovědný za řízení výrobních divizí a divize supply chain. Vystudoval vysokou školu se zaměřením na logistické disciplíny. Jeho srdeční záležitostí jsou informační systémy. Zastává názor, že nemůže měřit, nemůže řídit a odpovídajícím způsobem spolu se svými kolegy nastavuje interní procesy.

Vojtěch Sanetrník

Pracuje ve společnosti MEOPTA - Optika, s.r.o. v úseku Quality Management, kde zodpovídá za řízení průmyslového inženýrství, podnikového zkušebnictví a metrologie systémů řízení kvality a životního prostředí. Vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy Báňské a je příznivcem uplatňování postupů štíhlé (nejen) výroby v podnikových procesech.

Richard Cesar

Absolvoval ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. První zkušenosti v průmyslu získal v oboru elektronika ve firmě Tyco Electronics, kde zodpovídal za problematiku štíhlých metod a za zavádění systémů trvalého zlepšování. Poté přestoupil do oboru obuvnictví a dnes působí třetím rokem na pozici výrobního ředitele společnosti ECCO Slovakia v Martině, kde má na starost nejen vlastní řízení výroby obuvi, ale i problematiku kvality, inovací a zlepšování celého výrobního systému.

Milan Bartoň

Jednatel společnosti Nedcon Bohemia, s.r.o., absolvent ČVUT Praha, kde vystudoval a absolvoval vědeckou aspiranturu v oboru stavba výrobních strojů a zařízení. Vedle zodpovědnosti za oblast Manufacturing je jeho doménou systematická aplikace inovační kultury napříč firmou s důrazem na efektivitu, kreativitu a rozvoj zaměstnanců na všech hierarchických úrovních firmy. Řídí se heslem "Inovace není fantazie, ale nutnost."

Monika Šimánková

Statutární ředitelka společnosti HESTEGO, a.s. vystudovala Vysoké učení technické v Brně a zde také získala doktorát. Manažerské zkušenosti získávala na pozicích manažer logistiky a finanční ředitel. Od února 2014 stojí v čele této úspěšné strojírenské firmy. Pod jejím vedení společnost implementuje řadu inovativních procesů a dosahuje velmi dobrých hospodářských výsledků. V posledních letech firma získala několik významných ocenění.

Eva Vavrouchová

Personální ředitelka společnosti HESTEGO, a.s., vystudoval a obor učitelství na brněnské Masarykově univerzitě. V personalistice pracuje už 15 let a věnuje se v ní mimo jiné i výchově a vzdělání zaměstnanců. Jedním z jejích úspěchů je projekt HESTEGO AKADEMIE, který získal 2. místo v soutěži Cena personalistů o nejlepší HR projekt roku 2013.

Jiří Švadlenka

Ředitel společnosti ARDAGH METAL PACKAGING je absolventem fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha. Kariéru v oblasti potravinářství odstartoval ve firmě DEVA Nové Město (později DEVA- Nutricia), závodu na výrobu ovocné dětské a kojenecké výživy plněné do skleněných obalů. Poté se stal výrobním ředitelem společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic, s.r.o. (dříve Impress Skřivany), výrobce plechových obalových komponent, včetně lakovacích procesů. Byl zodpovědný za výrobu, údržbu a implementaci metodik zlepšování procesů včetně strukturovaných metod řešení problémů. Od roku 2012 je ředitelem celého závodu a to, s čím začal ve výrobě, postupně zavádí do procesů celé firmy.

i2m
i2M, s. r. o.
Náves Svobody 29
779 00 Olomouc

IČ: 61504807
DIČ: CZ61504807

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 54911

Vyplněné osobní údaje budou zpracovány firmou i2M, s. r. o. za účelem zodpovězení Vašeho dotazu a budou uchovány pouze po dobu nezbytnou pro komunikaci. Prohlášení o osobních údajích

Omlouváme se, ale nepodařilo se nám odeslat Vaši zprávu.
Vždy nás ale můžete kontaktovat na emailu info@i2m.cz.